ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Сайт https://berezhy-sebe.com/  пропонує необмеженому колу фізичних та юридичних осіб можливість придбати товари на нижчевикладених умовах.

Всі отримані від продажу товарів кошти підуть на підтримку діяльності та розвиток ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ІНСАЙНС».

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ТЕРМІНИ

1.1. У цьому Договорі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Продавець – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСАЙНС» (ідентифікаційний код юридичної особи – 42206333) або інший суб’єкт господарської діяльності, Товар якого розміщено на Сайті.

Покупець – будь яка фізична або юридична особа, яка замовляє чи купує Товар Продавця, та прийняла умови цього Договору.

Товар — перелік найменувань асортименту, що відображений на Сайті.

Сайт — сукупність розміщених у мережі інтернет веб-сторінок, об’єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором доменів, що включає, але не обмежується наступним доменним ім’ям https://berezhy-sebe.com/, що призначений для ознайомлення із асортиментом Товару, здійснення Покупцями замовлень, та продажу Товарів на підставі цього Договору.

Замовлення — здійснення Покупцем дій, спрямованих на придбання Товару Продавця, шляхом заповнення відповідної форми на Сайті, підтвердження такого замовлення та прийняття умов даного Договору.

1.2. Даний Договір є публічним договором (надалі іменується – Договір) відповідно до статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України та Закону України «Про електронну комерцію».

1.3. Відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України даний Договір також вважається договором приєднання, оскільки його умови визначені Продавцем і можуть бути прийняті будь-якою особою лише шляхом приєднання до запропонованого Договору в цілому. Договір вважається укладеним з моменту прийняття Покупцем пропозиції про укладення Договору (акцепт).

1.4. Вчинення Покупцем дій, що засвідчують його бажання укласти цей Договір, під якими у тексті цього Договору розуміється оплата Товару Продавця згідно умов цього Договору, підтверджує факт повного і безумовного прийняття (акцепт) Покупцем умов цього Договору, без будь-яких зауважень, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.

1.5. Акцептуючи даний Договір, Покупець підтверджує, що до укладення цього Договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та змістом, прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу.

1.6. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладення й виконання Договору відповідно до його умов. Всі ризики та відповідальність із визнання цього Договору неукладеним покладаються на Покупця.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця замовлений та наявний Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах, визначених в цьому Договорі.

2.2. Продавець може виконувати Замовлення особисто, або із залученням третіх осіб.

2.3. Даний Договір визначає умови купівлі-продажу лише тих Товарів, що розміщені на Сайті https://berezhy-sebe.com/..

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Покупець зобов’язується:

3.1.1. Самостійно ознайомитись з умовами цього Договору, який розміщено на сайті https://berezhy-sebe.com/.

3.1.2. Здійснити оплату відповідно до умов цього Договору.

3.1.3. Дотримуватись умов цього Договору.

3.2. Покупець має право:

3.2.1. У разі необхідності звертатися до Продавця за консультаційною та технічною підтримкою в робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 19:00 за київським часом на почту go@inscience.io

3.3. Продавець зобов’язаний:

3.3.1. Надавати Покупцю необхідну інформацію та відомості, які стосуються виконання цього Договору.

3.3.2. В робочі дні з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 19:00 за київським часом здійснювати інформаційну та технічну підтримку Покупця у разі його звернення через почту go@inscience.io

3.4. Продавець має право:

3.4.1. Відмовити Покупцю у підтвердженні Замовлення або анулювати Замовлення Покупця, якщо Товар відсутній або у випадку наявності підстав, що унеможливлюють його доставку, в тому числі якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення Замовлення, є неповними або некоректними, і т.п. У разі анулювання передплаченого Замовлення вартість Товару повертається Продавцем Покупцю на платіжну карту.

3.4.2. Скасувати замовлення Товару в односторонньому порядку, якщо відсутня можливість підтвердження Замовлення Покупцем у зв’язку із невірним зазначенням ним адреси доставки, засобів зв’язку чи іншої інформації.

3.4.3. Вносити зміни до умов цього Договору шляхом оприлюднення таких змін на офіційному веб-сайті Продавця https://berezhy-sebe.com/.

4. ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ

4.1. Покупець, після ознайомлення із характеристиками Товару, ціною, строками та порядком доставки Товару, для здійснення Замовлення заповнює форму, що розміщена на Сайті та зазначає інформацію, необхідну для ідентифікації Покупця і доставки йому Товару. Надалі, після підтвердження замовлення, Покупець автоматично перейдете на захищену сторінку платіжного сервера процесингового центру, для здійснення оплати.

4.2. Після здійснення Замовлення на Сайті, Продавець може зв’язатись із Покупцем для уточнення необхідної інформації та підтвердження Замовлення.

4.3. Фотографії представлених на сайті Товарів можуть дещо відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Супроводжуючі Товар опису / характеристики надаються для ознайомлення. Сайт не гарантує точності і повноти матеріалів, що надаються на Сайті, і може в будь-який час без попереднього сповіщення вносити зміни в опис або фотографії товарів.

4.4. Оформляючи Замовлення, Покупець підтверджує, що йому більше 18 років.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТОВАРУ

5.1. Ціна Товару, вказана на Сайті є дійсною в момент здійснення Замовлення. Ціна Товару не включає в себе податок на додану вартість та не включає ціну доставки.

5.2. Вартість Товару сплачується у безготівковій формі, шляхом перерахування коштів за реквізитами Продавця, зазначеними у розділі 11 цього Договору.

5.3. Оплата здійснюється у спосіб та через платіжні системи, які зазначені на Сайті.

5.4. Фінансові зобов’язання Покупця за Договором вважаються виконаними у повному обсязі з моменту отримання Продавцем оплати суми вартості всіх замовлених Товарів.

5.5. Продавець має право надавати знижки на Товари, проводити акції, встановлювати спеціальні ціни на товари. Види знижок, порядок і умови їх нарахування вказані на Сайті і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

6. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ТОВАРУ

6.1. Для Товарів, які становлять собою цифрові товари:

6.1.1. Доставка Товарів, які становлять собою цифрові товари, здійснюється Продавцем, після успішної оплати відповідного цифрового товару Покупцем, шляхом автоматичної переадресації на веб-сторінку де Покупець зможе завантажити відповідний цифровий товар.

6.1.2. Товари, які становлять собою цифрові товари, призначаються для особистого некомерційного використання і не можуть використовуватись в корпоративних або професійних цілях, зокрема задля отримання прибутку. Здійснюючи покупку Покупець приймає на себе зобов’язання не здійснювати копіювання, відтворення, перевидання, публікацію, транслювання, передавати, надавати у комерційне користування або іншим чином використовувати придбані Товари, які становлять собою цифрові товари, за винятком особистих, некомерційних цілей. Покупець також погоджується поважати авторські (суміжні) та інші права інтелектуальної власності на придбані Товари, які становлять собою цифрові товари, не адаптувати, не змінювати і не створювати похідних робіт (творів) з жодних елементів придбаних Товарів, які становлять собою цифрові товари, за винятком особистих, некомерційних цілей (що не мають не меті отримання комерційного прибутку). Будь-яке інше використання придбаних Товарів, які становлять собою цифрові товари, окрім особистих некомерційних цілей, – можливе лише за умови попередньої згоди Адміністрації Сайту.

6.2. Для інших Товарів:

6.2.1. Доставка Товару здійснюється через узгоджену попередньо службу доставки. Орієнтовний термін і час доставки узгоджуються Покупцем з консультантом Сайту при підтвердженні замовлення.

6.2.2. Вартість доставки Товарів здійснюється за тарифами служб доставки, які безпосередньо здійснюють доставку Товару. Вся інформація щодо доставки Товарів уточняється Покупцем під час підтвердження Замовлення. Продавець не несе відповідальність за строк доставки Товару, якщо вона здійснюється третіми особами.

6.2.3. При отриманні Товару Покупець зобов’язується перевірити Товар на наявність пошкоджень та у випадку виявлення недоліків, зобов’язується на місці пред’явити претензії. Продавець не несе відповідальність за дії служб доставки, що забезпечують доставку товару Покупцям. Всі питання і розбіжності, що стосуються комплектації замовлення, відсутності товару або виявленні браку вирішуються з Сайтом. У разі пошкодження продукції, відсутності товару або виявленні браку, Покупцю необхідно повідомити про це консультанту Сайту.

6.2.4. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент передачі Товару службам доставки та оплати повної вартості Товару.

6.2.5. Ризик випадкового пошкодження Товару переходить до Покупця в момент передачі йому Товару і проставляння підпису в документах, що підтверджують його доставку. У разі недоставки Товару Продавець відшкодовує Покупцю вартість передплаченого Покупцем Замовлення в повному обсязі після отримання від кур’єрської компанії підтвердження втрати Товару або його повернення на склад Продавця.

6.2.6. Обов’язок Продавця передати Товар Покупцю вважається виконаним в момент отримання Товару в відділеннях кур’єрської компанії.

7. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ ТА ГРОШОВИХ КОШТІВ

7.1. Для Товарів, які становлять собою цифрові товари:

7.1.1. Товари, які становлять собою цифрові товари, не підлягають поверненню. Повернення сплачених Покупцем грошових коштів за такі товари Продавцем не здійснюється.

7.2. Для інших Товарів:

7.2.1. Повернення Товару належної якості.

Згідно з діючими нормами законодавства, ст.9 Закону України «Про захист прав споживачів» споживач має право протягом 14 днів, замінити товар належної якості на аналогічний, якщо товар не підійшов за формою, габаритами, фасоном, кольором або не може бути використаний за призначенням, але за умови якщо товар не використовувався і збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, заводська упаковка, документи.

Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу, споживач має право придбати будь-які інші товари, або одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого товару, або поміняти товар на аналогічний при першому ж надходженні відповідного товару в продаж. При поверненні грошей розрахунки із споживачем проводяться виходячи з вартості товару на момент його покупки. Гроші повертаються Продавцем протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Продавцем повернутого Покупцем Товару.

Вимоги споживача розглядаються лише після уточнення прізвища замовника і номера замовлення, повної комплектації товару, заводської упаковки, на якій є штрих код. Заміна товару або повернення грошей можлива тільки при дотриманні всіх умов і процедур.

Здійснивши Замовлення, Покупець підтверджує, що він ознайомлений із Переліком товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) згідно з Додатком №3 до Постанови Кабінету Міністрів України № 172 від 19 березня 1994 року (далі — Перелік). Товар належної якості не підлягає поверненню, якщо він зазначений в Переліку.

Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

7.2.2. Повернення Товару неналежної якості.

Товар неналежної якості – це товар, який містить недоліки. Недолік товару – це невідповідність його вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів, умовам договору або вимогам, які пред’являються до нього. Отриманий Товар повинен відповідати опису на Сайті. Відмінність елементів дизайну або оформлення від заявленого на Сайті опису не є ознакою неналежної якості.

Якщо Покупцеві був переданий Товар неналежної якості, Покупець має право скористатися положеннями статті 8 Закону України «Про захист прав споживачів» – вимагати заміни на товар належної якості або вимагати розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми.

Вимоги (заяву) про повернення грошової суми, сплаченої за товар неналежної якості, підлягають задоволенню протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Продавцем повернутого Покупцем Товару. Повернення грошових коштів здійснюється за допомогою повернення вартості оплаченого Товару на розрахунковий рахунок Покупця.

7.2.3. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані на Сайті.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Здійснивши Замовлення, Покупець підтверджує, що він ознайомлений із Переліком і погоджується, що Товар належної якості не підлягає поверненню, якщо він зазначений в Переліку.

8.2. Покупець несе відповідальність за достовірність та актуальність зазначених ним даних при оформленні Замовлення. У разі, якщо некоректне, неточне або неправильне зазначення даних призвело до додаткових витрат Продавця, пов’язаних з доставкою Товару за невірно вказаною адресою або видачу Товару третій особі, всі пов’язані з цим витрати покладаються на Покупця.

8.3. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань по Договору у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця, адресу доставки, тощо.

8.4. Продавець зобов’язується докласти зусиль для забезпечення належного функціонування Сайту, однак не несе відповідальність за затримки або перебої, що виникають через причини, які знаходяться поза сферою контролю Продавця, зокрема але не виключно, за збої, як трапляються в роботі Сайту.

8.5. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, передбачених даним Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити їх настання розумними засобами (форс-мажор).

9. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

9.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі виконання цього Договору, врегульовуються шляхом переговорів Сторін.

9.2. У разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів та неможливості врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку відповідно до законодавства.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Надаючи свої персональні дані на Сайті при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на збирання, обробку, накопичення, оновлення, зміну (у разі необхідності), використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних з метою виконання цього Договору, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження строку дії такої згоди.

10.2. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

10.3. Цей Договір набирає чинності з моменту оформлення Замовлення на Сайті і діє до виконання всіх умов цього Договору.

11. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСАЙНС»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 42206333

Юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. Мечнікова, буд. 4/1, оф. 9

IBAN: UA 293052990000026001010129940 

Банк: в АТ КБ «ПриватБанк»

МФО: 305299

Неприбуткова організація (за ознакою неприбутковості 0032). 

E-mail: go@inscience.io

Голова ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ІНСАЙНС» О.С. Скирта

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: